Samospráva mesta

 

Základné údaje o meste, mapa mesta

Primátor mesta: Miloslav Suchár
0856/5511337
Fax: 0856/5511624
E-mail: urad@isternet.sk

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Kolík
0856/5511322

Oddelenie výstavby a ŽP: Ing. Vladimír Macko
0856/5511463

Oddelenie správy majetku: Ing. Mária Mozolová
0856/5511111

Oddelenie daní a poplatkov: Ing. Adriana Murínová
0856/5511412

Ekonomické oddelenie: Ing. Marta Murínová
0856/5511646

Organizačné oddelenie: Zuzana Kapustíková
0856/5511331

Právnik MsÚ: Mgr. Zuzana Tanušková
0856/5511331

Hlavný kontrolór: Ing. Miroslav Schneider
0856/5511420
E-mail: kontrola@isternet.sk

Všeobecná učtáreň: Anna Sliacka
0856/5511646

Referát Civilnej ochrany: Adrián Špánik
0856/5511420
E-mail: obo@isternet.sk

 

Štatút mesta Krupina