Mestské kultúrne stredisko

Riaditeľ MsKS: Ing. Miloš Melich
Oddelenie kultúrnych aktivít:
Vedúci oddelenia:
Ján Alakša
Samostatný referent: Rastislav Pertzian

Tel. 0856/55 213 03

HONTIANSKE NOVINY - regionálny dvojtýždenník občanov Hontu
Šéfredaktor: Dušan Nemec
Samostatná redaktorka: Mgr. Dana Vrťová
Inzercia: Elena Ihracká

Tel. 0856/55 112 60