Šport

 

TJ-ŠK-Krupina

Vedenie TJ-ŠK-Krupina Predseda:
Pavol Jánošov
0856/5511249
Podpredseda:
Ján Veľký
0856/5521440
Tajomníčka a ekonómka:
Magdaléna Palovová
0856/5521491
Predseda Rev. komisie:
Ján Krkoš
0856/5511078

Predsedovia klubov a odborov TJ-ŠK-Krupina
sú súčasne členmi Výboru TJ-ŠK-Krupina

Atletický a chodecký klub Ján Klimko Tel: 0856/5522200
Lyžiarsky klub Štefan Balko Tel: 0856/5521884
Volejbalový klub Ing. Marian Pokorný Tel: 0856/5511526
Šachový klub Jozef Žitniak Tel: 0856/5511480
Hokejový klub Gabriel Benko Tel: 0856/5511391
Odbor ZRTVŠ-ženy Alica Peressenyiová Tel: 0856/5521792
Odbor Turistiky Jozef Matušov Tel: 0856/5511563

Členská základňa celej TJ-ŠK-Krupina je 320 členov z toho najviac:
Odbor ZRTVŠ: 80 členov,
Turistika: 50 členov
Klub lyžiarov: 70 členov.
Členské príspevky sú u dospelých členov 50,- Sk a u mládeže 30,- Sk za rok.

 

Informácie poskytol Okresný úrad v Krupine, odbor školstva, kultúry a športu.